• Deb O

  🙂

 • John B

  Scaling :-
  1. Weight
  2. ½ Wall Climbs
  3. Hand Release Push Ups w/ Shoulder Tap (or Knees)
  6am
  Astrid W c/o 15-12-5wc (30)(2)
  Jason W c/o 15-12-6wc 50/ 42
  Brett P 7:13 (20)(3)/ 12PU
  Gertie A 12:00 (15)(2)/ 32PU
  Dawn P 9:08 Mod
  Kath G c/o 15-1wc (25)/ 17Pu
  Ricky K 10:00 (20)(3)/ 39PU
  Selena C c/o 15-12-3wc (20)(2)/ 15PU
  Moya S c/o 15-12-1wc 35/23
  Anita S 9:11 Mod/ 36 sq
  Tina D 11:12 (20)(2)/ 25PU
  Lyndsey T c/o 15-12-7ps (20)
  Glen S 8:52 (45)(3)/ 36PU
  Simon T ??
  Andrea T c/o 12-12ps(1)
  Rachelle P c/o 15-3wc (25)/ 28PU
  Nina S c/o 15-12-7ps (20)
  Lefty I c/o 15-12-6wc 50/ 32
  Mark G 11:57 (35)/ 36
  Sandy D 7:54 (8)(3)
  Karen D 7:32 (8)(3)

 • John B

  9:30am
  Chris M 11:56 (30)/ 16
  Simon P c/o 15-12-4wc (40)/ 32
  Paul B 11:17 (40)/ 27
  Tim L 12:00 (30)/ 15
  Mel C c/o 15-12-9ps (25)/ 13
  James R 11:30 (40)/ 17
  Jack B c/o15-12-2wc (50)/ 38
  Kathy C c/o 15-12-9ps (20)/ 10
  Sue M 6:33 (25)(3)/ 20 PU
  Chris E 7:40 (20)(3)/ 18 PU
  Colin M c/o 15-12-4wc (40)/ 33
  Tracy D 9 :29 (17.5)(2)/ 20 PU
  Holly B 10:53 (17.5)(2)/ 20 KPU
  Tim S c/o 15-12-4wc (40)/ 27
  Daniel L c/o 15-12-9ps (30)(2)/ 32 PU

 • Mark D

  13:37 (40) wasn’t sure about the subs so did Hand release shoulder tap PU 2 for 1 as the wall climb replacement.

 • John B

  5pm
  Lukas W 11:59 (20)
  Hannah C 7:09 Mod/ 29 PU
  Hayley H 11:21 (25)/ 31 PU
  Tom F c/o 15-12-6ps (40)/ 41
  Tom Hend 11:15 (40)/ 33
  Deb O 11:50 (25)/ 34 KPU
  Adam N 10:50 Rxd/ 29
  Kate D 6:08 (25)(3)/ 23 PU
  Tim W 11:28 (30)(2)/ 27 PU
  Anita R 7:23 (8)(3)/ 18 KPU
  Mel B 8:32 (20)(3)/ 30 PU
  Alistair N 11:30 (40)(3)/ 23
  Anthony N 10:30 (40)(3)/ 50 PU
  Liz E 6:38 (8)(3)/ prac
  Cody D 10:40 (40)/ 50
  Gemma B c/o 15-12-9ps (25)/ 22
  Nick R 11:31 Rxd/ 45
  Braden R 11:09 (40)(3)/ 46PU
  Dan S c/o 15-12-6ps (40)/ 25 PU
  Dean S c/o 15-12-9ps (35)(2)/ 20 PU
  Taryn F c/o 15-12-6 wc (20)/ 42 PU
  Pippa M 11:50 (20)/ 15 PU
  Josh L c/o 15-12-2ps(40)/ 1:05 ring support
  Julian A 11:15 (30)(2)/ 24 PU
  Mick C 10:22(30)(3)/ 26
  Christian C c/o 15-12-3wc (40)/ 16
  Colin G 11:12Rxd/ 29
  Dan R 11:52(40)/ 39
  Renae A 6:12 (25)(3)/ 11 PU

  6pm
  Ben H c/o 15-12-9ps (40)(2)/ 6
  Adam G c/o 15-12-7wc (50)/ 30
  Melita H 10:58 (20)(2)/ 28 PU
  Matt L c/o 15-12-4ps(50)/ 16
  Lee C 9:23 98)(3)/ 17KPU
  Chris I c/o 15-12-6ps (50)/ 10
  Lindsay G c/o 15-12-3wc (40)/ 16
  James H 15-12ps (30)/ 26 PU
  Glenn W 9:56 (40)/ 18
  Kat C c/o 15-11wc (15)/ 65 PU
  Ash H 6:58 Mod/ 23 PU
  Gerry D 6:59 (30)(3)/ prac
  Jess B 11:48(20)(2)/ 20 PU
  Simon N 7:25 (30)(3)/ 38 PU
  Jason S c/o 15-12-3ps (40)/ 15
  Keagan B c/o 15-12-4ps (40)/ 20
  Zach B 12:24 Rxd/ 27
  Emma H 11:33 (35)(2)/ 22 PU
  Damen S c/o 15-12-1wc (20)(2)/ 59 PU
  Brad F 11:37(25)(2)/ 45 PU